23 grudnia 2018

24 i 31 grudnia- dniami wolnymi

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z & 5.1 Statutu Niepublicznego Żłobka RAZ,DWA,TRZY!: „Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia i 31 grudnia danego roku.” Przypominamy, że Statut dostępny jest na stronie internetowej: www.Razdwatrzy.opole.pl