13 stycznia 2022

Dofinansowanie do 400 zł w ramach Rodzinnego kapitału opiekuńczego

Szanowni Rodzice

W celu realizacji dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki  (do 400 zł) w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach.

Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS.

Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna (i jeśli dziecko jest już objęte opieką w żłobku) są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców, w formie oświadczenia.

Oświadczenia prosimy odbierać u Pań na grupach, albo można pobrać druk pod tym linkiem dane do dofinansowania Rodzinny kapitał opiekuńczy i przynieść do żłobka. Prosimy nie przesyłać niezabezpieczonych danych osobowych, ani nie wrzucać do skrzynki listowej. To są Państwa szczegółowe dane osobowe i proszę je chronić, aby nie dostały się w niepowołane ręce!

Prosimy druk wypełnić WIELKIMI LITERAMI i czytelnie.