20 maja 2021

Dofinansowanie z programu Maluch + 2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że nasz żłobek został zakwalifikowany do resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  MALUCH + 2021.

W ramach programu Maluch + 2021 każde dziecko przebywające w żłobku otrzymuje comiesięczne dofinansowanie w wysokości 80,00 zł a dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki 500,00 zł.

Okres dofinansowania: styczeń – grudzień 2021 r.

Obecnie przygotowujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy dot. wypłaty w/w dotacji.

Po wpłynięciu dotacji na konto żłobka , wysokość czesnego dzieci uczęszczających do naszej placówki zostanie obniżona o wysokość przyznanego dofinansowania. Za okres pobytu od stycznia do chwili otrzymania przez żłobek dofinansowania, zostanie Rodzicom przekazane wyrównanie.