23 kwietnia 2021

Konkurs plastyczny dla dzieci z Opola „Piękne nasze miasta i wioski”

W tym roku nie wyjedziemy na długą majówkę, ale możemy powspominać wcześniejsze wycieczki. Zapraszamy Was do artystycznej podróży po naszym kraju, a przy okazji będziecie mogli spędzić kreatywnie czas ze swoimi dziećmi.

Zadaniem dzieci i ich opiekunów jest wykonanie pracy plastycznej w formie herbu miasta/wsi, które uważa za najpiękniejsze w Polsce. Jeśli dana miejscowość nie posiada własnego herbu- wówczas liczymy na Państwa kreatywność. Należy stworzyć herb wg własnego pomysłu. Technika wykonania pracy jest dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, plastelina, techniki mieszane itp.

Prace należy przesłać lub dostarczyć do dnia 09. 05.2021 r. bezpośrednio do żłobka RAZ, DWA, TRZY! w Opolu wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Regulamin konkursu i zgoda na przetwarzanie danych

Praca powinna zawierać numer i nazwę placówki oraz imię i wiek dziecka. Dodatkowo każda praca powinna zawierać nazwę miasta bądź wsi, która została przedstawiona w formie herbu oraz nazwę województwa.

Oceny nadesłanych/dostarczonych prac dokona Komisja Konkursowa, którą powoła Organizator konkursu. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: pomysłowość i kreatywność rodziców oraz wkład pracy dzieci, a także oryginalność i nawiązanie do tematyki konkursu.

Wyniki konkursu wraz z listą laureatów zostaną opublikowane 16.05.2021 na stronie www.razdwatrzy.opole.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.