30 grudnia 2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w 2022 roku.

Szanowni Rodzice.

Od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 złotych przez 2 lata lub 1000 złotych miesięcznie przez rok- zależnie od wyboru przez rodzica.

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na jedno dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). 

Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

Wniosek o dotację składać będzie osobiście rodzic.

O Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można wnioskować wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia (podobnie jak to jest ze świadczeniem Rodzina 500+, 300+)

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.