19 lipca 2022

Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach