12 kwietnia 2021

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w dniach 12-18.04.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z dnia 08.04.21. poz.653) informujemy, że w dniach 12 – 18.04.2021 r. nasz żłobek zapewnia opiekę oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne wyłącznie dzieciom, których rodzice złożą wniosek stosownie do dyspozycji § 1 ust.3  Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r (Dz.U. z dnia 26.03.2021 poz.560) – w załączeniu Wniosek o przyjęcie do żłobka

Wykaz osób, których dzieciom jesteśmy zobowiązani zapewnić opiekę znajduje się w § 1 ust.3 Rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf