10 kwietnia 2020

Żłobek nieczynny do 26 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  żłobek będzie nieczynny do dnia 26 kwietnia 2020 r.