19 kwietnia 2020

Zmniejszamy opłaty w kwietniu- cd

Drodzy Rodzice

Ponieważ żłobek pozostaje zamknięty do 26 kwietnia br., w związku z tym, zgodnie z zapisami umowy, opłatę za żłobek do końca miesiąca należy obliczyć podobnie jak za początkowe dni:

kwotę czesnego za cały miesiąc podzielić na 21 dni, otrzymany wynik x 8 (pozostałe dni robocze w kwietniu) i otrzymany wynik podzielić przez 2.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 606 121 443.